Stappenplan scholing OR-leden

Goede scholing is belangrijk voor elke ondernemingsraad (OR). Maar hoe pakt u dit aan? Als u nieuw bent in de OR, hebt u bijvoorbeeld een andere scholingsbehoefte dan iemand die al wat langer meeloopt. Ook kunnen er tijdens de zittingsperiode zaken gaan spelen waar u meer kennis over wilt opdoen.
Stappenplan scholing OR-leden. © SER

Het is goed als de OR regelmatig bewust stilstaat bij zijn scholingsbehoefte en die van zijn OR-leden. Om u hierbij te helpen, heeft de SER een stappenplan opgesteld waarmee u eenvoudig de behoefte aan scholing van uw OR in kaart kunt brengen.