Jaarbericht Staat van het mkb 2020

Op woensdag 16 december 2020 presenteerde het Nederlands Comité voor Ondernemerschap (NCvO) het Jaarbericht Staat van het mkb 2020.
Jaarbericht Staat van het mkb 2020

Bijna alle ontwikkelingen binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb) staan in het teken van de coronacrisis. Sommige ondernemingen gaat het heel goed. Maar veel ondernemingen staan enorm onder druk. Het NCvO adviseert in het Jaarbericht om de investeringen en de noodzakelijke overheidsondersteuning voor het mkb vooral te richten op de langere termijn, op de komende fase van herstel en groei.
De SER en het NCvO werken samen om te bevorderen dat in landelijke en regionale maatregelen, gericht op de financiering van innovatie, arbeidsmarktontwikkelingen (zoals leven lang ontwikkelen) en ondernemerschap, ook aandacht is voor het mkb.

Download Jaarbericht Staat van het mkb 2020 (pdf)