Samenstelling sectortafels Klimaatakkoord bekend

Ruim honderd organisaties krijgen een rol bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Dinsdag maakte Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de deelnemers bekend.
De voorzitters van de sectortafels en het Klimaatberaad: Annemieke Nijhof, Pieter van Geel, Manon Janssen, Kees Vendrik, Diederik Samsom en Ed Nijpels. © EZK
Met de keus voor deze deelnemers ligt er een fundament om tot een breed gedragen akkoord te komen. De SER faciliteert dit proces. De kennis van de Borgingscommissie Energieakkoord moet er ook voor zorgen dat er een goede aansluiting komt tussen het oude Energieakkoord en het nieuwe Klimaatakkoord.

Concrete bijdrage

Het Klimaatakkoord heeft als doel een Co2 reductie van 49 procent. Partijen die aan een sectortafel zitten moeten daarom daar een concrete bijdrage aan kunnen leveren. Ook moeten ze kennis van de sector hebben.

Mandaat

Mandaat van de eigen achterban was ook belangrijk criterium om aan tafel te komen. Dat is nodig om ook echt harde afspraken te kunnen maken. De handtekening onder het akkoord verbindt een partij aan het halen van de doelen. Naast toezeggingen aan de tonnen Co2-reductie gaat het ook om draagvlak en inspanningen op het gebied van noodzakelijke randvoorwaarden. Dan kan je denken aan financiering, arbeidsmarktafspraken.

Diversiteit

Dit gaat over de samenstelling van de totale tafel. De opstelsom van alle plekken moet zorgen dat er een goede scharkering van organisaties vertegenwoordigd is. Elke afzonderlijke organisatie heeft een achterban en eigen netwerk. Partijen die niet direct aan tafel zitten kunnen langs deze lijn hun standpunten en kennis inbrengen.

Extra input

Er zijn meerdere manier om input te leveren. In de loop van het jaar kunnen voorzitters bijeenkomsten organiseren om zich te laten informeren of om groepen organisaties en burgers op onderdelen nauwer bij het proces te betrekken.