SER-Scriptieprijs : 2000 euro voor beste wo- of hbo-masterscriptie

De SER looft 2000 euro uit voor de beste masterscriptie in het wetenschappelijk en hbo-onderwijs. De prijs is bestemd voor een scriptie over een sociaal-economisch onderwerp of een van de andere werkterreinen van de SER.
Genomineerden voor de scriptieprijs 2020 © SER

De prijswinnaar wordt uit drie genomineerden gekozen tijdens een openbare raadsvergadering van de SER. Hij of zij krijgt een geldprijs, mag de SER toespreken én een dagje meelopen met SER-voorzitter Mariëtte Hamer. De twee overige genomineerden krijgen elk 500 euro.

Het gaat om een scriptie aan een masteropleiding aan een Nederlandse universiteit of hbo-opleiding. Buitenlandse studenten kunnen eveneens inzenden.
Ook met scripties die in het afgelopen studiejaar zijn geschreven is het mogelijk om mee te doen. Meer details over de inzendtermijn en voorwaarden zijn te vinden op www.ser.nl/scriptieprijs.

Jury SER-Scriptieprijs

De jury bestaat uit:

  • Mariëtte Hamer (voorzitter SER);
  • Tuur Elzinga (voorzitter FNV, tevens vicevoorzitter SER)
  • Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW, tevens vicevoorzitter SER)

De inschrijving sluit op 28 februari 2022. De prijswinnaar wordt in het voorjaar van 2022 door de SER bekend gemaakt.

Vorige winnaars

De SER-Scriptieprijs werd in 2020 gewonnen door Sam Huberts (Vrije Universiteit Amsterdam) met zijn scriptie ‘Rekening houden met risico’. Sam onderzocht hoe klassieke sociale risico’s uitpakken voor de heterogene groep zelfstandigen zonder personeel, en beoordeelde relevant overheidsbeleid. In de onderstaande een korte video legt hij uit hoe hij te werk ging.

Contact

Voor meer informatie over de SER-Scriptieprijs kunt u contact opnemen met Marianne den Boef. T 06 44244817; m.den.boef@ser.nl