SER-Scriptieprijs 2020: 2000 euro voor de beste masterscriptie

De SER looft 2000 euro uit voor de beste masterscriptie in het wetenschappelijk onderwijs. De prijs is bestemd voor een scriptie over een sociaal-economisch onderwerp of over een van de andere werkterreinen van de SER.
© Dirk Hol
De prijswinnaar wordt uit drie genomineerden gekozen tijdens een openbare raadsvergadering van de SER. Hij of zij krijgt een geldprijs, mag ook de SER toespreken én een dagje meelopen met SER-voorzitter Mariëtte Hamer. De twee overige genomineerden krijgen elk 500 euro.

Het gaat om een scriptie aan een masteropleiding aan een Nederlandse universiteit.
Ook buitenlandse studenten kunnen inzenden. Meer details over de inzendtermijn en voorwaarden zijn te vinden op www.ser.nl/scriptieprijs

Jury SER-Scriptieprijs

De jury bestaat uit:
Mariëtte Hamer (voorzitter SER)
Han Busker (voorzitter FNV, tevens vicevoorzitter SER)
Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW, tevens vicevoorzitter SER)

De inschrijving sluit op 29 februari 2020. De prijswinnaar wordt in het voorjaar van 2020 tijdens een openbare raadsvergadering van de SER bekend gemaakt.

Vorige winnaars

De SER-Scriptieprijs werd in 2018 gewonnen door Wouter Kuin met de scriptie ‘Passion for sustainable fashion.’ Wouter Kuin vertelt over zijn ervaringen in deze video: video met Wouter Kuin

Contact

Voor meer informatie over de SER-Scriptieprijs kunt u contact opnemen met Marianne den Boef. T 06 44244817; m.den.boef@ser.nl