School kan ook bijdragen aan terugdringen van kinderarmoede

Kinderen die opgroeien in armoede nemen dat probleem ook mee naar school. Daar kan de leerkracht bijdragen aan oplossingen. Door armoede te signaleren en kinderen en hun ouders door te verwijzen naar hulpverlening. En door samen met ouders de bijkomende schoolkosten te beheersen, zoals voor schoolreisjes, laptops en bijlessen.

Kinderen spelen met speelgoed © Shutterstock | De kinderen op deze foto hebben geen relatie tot het bericht

Handreiking

In 2017 heeft de SER in zijn advies Opgroeien zonder armoede al gewezen op de rol van scholen bij een effectieve aanpak van armoede onder kinderen. Daar is toen ook aandacht gevraagd voor de bijkomende kosten van onderwijs. De ministeries van SZW en OCW hebben nu een handreiking laten opstellen door lectoraten van Hogeschool Rotterdam en Hanzehogeschool, in samenwerking met oa Stichting Leergeld, het Jeugdeducatiefonds, de Kinderombudsman en de SER. Het is een waardevolle en vooral heel praktische handreiking voor scholen. De SER hoopt dat scholen en beleidsmakers er goed gebruik van zullen maken.