Onderzoek naar scholing OR-leden

ITS Radboud Universiteit Nijmegen gaat binnenkort in opdracht van de SER onderzoek doen naar de ontwikkeling van scholing en vorming van leden van ondernemingsraden. De SER heeft dit onderzoek aanbesteed aan vijf onderzoeksinstituten. ITS Radboud Universiteit Nijmegen heeft deze aanbesteding gewonnen. Het onderzoek start binnenkort; de resultaten van het onderzoek zullen in de zomer van 2016 worden bekend gemaakt.
Uitgangspunten goede medezeggenschap

Behoefte en kwaliteit cursussen

Het onderzoek gaat over het gebruik van scholing en vorming sinds de wijziging van de WOR in 2013, waarbij de heffing scholing en vorming OR-leden werd afgeschaft. Ook zal worden onderzocht wat de toekomstige behoefte is aan scholing en vorming. Verder moet het onderzoek informatie opleveren over de ontwikkelingen in werkvormen en de bijdrage die scholing levert aan de kwaliteit van het OR-werk.

Onderzoek via internet en telefoon

Het onderzoek bestaat uit een internetenquête onder medezeggenschapsorganen (OR, PVT, GOR, COR en OC). Deze vindt in februari plaats. Later in het voorjaar volgt een telefonische enquête onder medezeggenschapsorganen en een internetenquête onder bestuurders.