Advies “Samen werken aan taal” nu ook in versie op makkelijk leesniveau

In april publiceerde de SER het advies “Samen werken aan taal” over laaggeletterdheid. Vandaag verschijnt een heel korte samenvatting van dat advies in een hertaalde versie op A2 niveau, het leesniveau van laaggeletterden. In samenwerking met de Stichting Lezen & Schrijven wordt deze versie online verspreid.
Samen werken aan taal: Een advies over laaggeletterdheid © Shutterstock

Complexe problemen

In zijn advies vraagt de SER aandacht voor de 2,5 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of lage digitale vaardigheden hebben. Dit is een grote en groeiende groep mensen voor wie deelname aan het sociaal verkeer moeilijk is, ondanks het feit dat een meerderheid van hen wel werk heeft. Deze mensen hebben vaak ook te maken met gezondheidsproblemen, huisvestingsproblemen en armoede. De SER adviseert om in de aanpak van laaggeletterdheid ook deze problemen te betrekken. Verbetering van de samenwerking tussen gemeentelijke instanties, aanbieden van laagdrempelige hulp en cursussen, en vergroten van de beschikbare budgetten zijn de belangrijkste aanbevelingen in het advies.

Tweede Kamer

Het advies wordt binnenkort besproken met de vaste Tweede Kamercommissie voor OCW. Op 13 juni 2019 vindt een Algemeen Overleg plaats in de Tweede Kamer over laaggeletterdheid.

Download