Samengaan SCOOR en RMZO stap dichter bij

De besturen van SCOOR en RMZO hebben vandaag bekend gemaakt om samen verder te willen gaan. SCOOR en RMZO zijn actief in certificering van trainingsbureaus en registratie van trainers voor de medezeggenschap.
Uitgangspunten goede medezeggenschap © Shutterstock
Doel van het samengaan is om te komen tot één keurmerk voor trainers en trainingsbureaus op het terrein van de medezeggenschap. Beide organisaties willen blijven werken aan de kwaliteit van medezeggenschapsopleidingen. Die gedeelde ambitie en de overtuiging dat een krachtenbundeling het beste is voor ondernemingsraden en de sector, brengt de partijen bij elkaar. De komende tijd wordt onderzocht of en hoe kan worden samengegaan.