Sam Huberts (Vrije Universiteit Amsterdam) winnaar SER-Scriptieprijs 2020

Sam Huberts (Bestuurskunde, Vrije Universiteit Amsterdam) heeft met zijn masterscriptie ‘Rekening houden met risico’, de SER-Scriptieprijs 2020 gewonnen. Bij de keuze voor deze scriptie speelden de grote relevantie voor het SER-werk, het gedegen onderzoek, het hoge analytische niveau gekoppeld aan de praktische toepasbaarheid en goede leesbaarheid een grote rol.

Prioriteiten voor een fair Europa: Samen sterker in een onzekere wereld © Ronald van den Heerik / HH

Sam Huberts krijgt 2.000 euro en mag later dit jaar een dagje meelopen met de voorzitter van de SER. Ook mag hij na de zomer, als de omstandigheden zich daarvoor lenen, de raad tijdens een openbare vergadering toespreken.

‘Rekening houden met risico’

De winnende scriptie onderzocht hoe klassieke sociale risico’s uitpakken voor de heterogene groep zelfstandigen zonder personeel, en sluit af met een beoordeling van relevant overheidsbeleid. Sam Huberts concludeert dat om kwetsbaarheid omtrent klassieke sociale risico’s voor zzp’ers tegen te gaan, het van belang is om de verschillende behandeling van werknemers en zzp’ers af te zwakken. Zo zou keuzevrijheid in ruimere mate gebaseerd kunnen worden op de weerbaarheid van individuen of groepen, in plaats van op hun arbeidsverband, om rekening te houden met klassieke sociale risico’s.

De twee andere genomineerden, Febe de Jong (Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Groningen) en Koen Maassen (Bedrijfskunde, Radboud Universiteit, Nijmegen) krijgen elk 500 euro.

  • De scriptie van Febe de Jong gaat over de vraag of platformwerkers in een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding werkzaam zijn en/of zij door middel van een nieuwe fictieve dienstbetrekking binnen de personenkring van de werknemersverzekeringen gebracht kunnen worden.
  • Koen Maassen onderzocht voor zijn scriptie wat een organisatie allemaal doet om gender quota te behalen. De aanleiding daarvoor is dat vrouwen wereldwijd aanzienlijk ondervertegenwoordigd zijn in leidinggevende posities en directiefuncties. Dit ondanks initiatieven om het aantal vrouwen in (de top van) organisaties te vergroten.

Jury

De jury bestaat uit SER-voorzitter Mariëtte Hamer, VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer en FNV-voorzitter Han Busker. Voor deelname aan de SER-Scriptieprijs 2020 hadden zich 53 studenten zich aangemeld.