Benoeming twee nieuwe SER-kroonleden

Ruben Houweling en Nanda Piersma zijn benoemd tot (plaatsvervangend) kroonlid voor de Sociaal-Economische Raad. De ministerraad heeft ingestemd met deze benoemingen op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De benoemingen gelden tot 1 april 2024, waarna herbenoeming mogelijk is.

Raadsvergadering © Dirk Hol

De kroonleden zijn benoemd vanwege hun expertise op verschillende sociaal-economische terreinen. Het is de eerste keer dat een lector verbonden aan een hogeschool benoemd is tot kroonlid. De SER wil ruimte bieden aan perspectieven en inzichten vanuit hogescholen.

Expertise

dr. N. (Nanda) Piersma (1963) is lector Responsible IT. Zij is verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en het Centrum Wiskunde en Informatica (CWI).

prof. mr. dr. A.R. (Ruben) Houweling (1980) is hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam.

In de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers samen. Kroonleden functioneren vanuit hun deskundigheid als bruggenbouwers tussen de werkgevers- en werknemersleden.