Handreiking Rouw op het werk

Hoe belangrijk is een veilige werkvloer in tijden van rouw? Op die vraag kwamen veel reacties van werkenden. Zij deden mee aan een onderzoek door CNV naar rouwverwerking op het werk.
Rouwverwerking

Miljoenen werkenden krijgen te maken met het verlies van een dierbare. Hun rouw heeft ook een grote impact op de werkvloer. En doordat er weinig is geregeld, levert rouwen en werken veel (langdurige) uitval op:

  • 1 op de 10 werknemers krijgt na het verlies van een dierbare een burn-out;
  • Bijna de helft (44%) kon na het verlies van een dierbare een or meerdere dagen niet werken;
  • 33% heeft zich kort ziekgemeld;
  • 9% was langdurig ziek afwezig;
  • 26% ging weer té snel aan het werk.

Waarom deze gids?

Het doel van de rouwhandreiking is, om (langdurige) uitval van medewerkers in tijden van rouw te voorkomen. Hoe iemand zo’n moeilijke periode doorkomt, is voor iedereen anders. Er bestaat geen blauwdruk voor hoe je er als werkgever of collega mee om moet gaan. Wat iemand nodig heeft om op een goede manier aan het werk te komen en te blijven, is voor iedereen anders.

Deze gids geeft werkgevers praktische adviezen en persoonlijke voorbeelden, om hun werknemers goed kunnen ondersteunen.

Lees verder over het onderzoek en vraag de handreiking Rouw en werk aan bij CNV Vakmensen