Routegids voor vluchtelingen in het mbo

De Routegids 'Van ISK/Inburgering naar vakopleiding' beschrijft de ervaringen en mogelijkheden voor gecombineerde trajecten in het mbo.
Jongeren lezen de krant © Shutterstock

Perspectief op de arbeidsmarkt

In de Routegids worden zeven succesfactoren beschreven voor een onderwijstraject waarin taalonderwijs en beroepsonderwijs worden gecombineerd. De beschreven routes laten de oplossingen zien die roc-scholen hebben gevonden om nieuwkomers een goede start te geven op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt ook ingegaan op de financiering, de organisatie en de inhoud van de trajecten. 

Meer informatie en download