Werkconferentie robotisering en arbeidsmarkt

Vanmiddag komen bij de SER bedrijven uit verschillende sectoren een pitch houden over hoe zij zich voorbereiden op de toekomst. Zij vertellen wat de belangrijkste onzekerheden zijn rond werken in de toekomst, wat zij verwachten voor de werkgelegenheid van hun bedrijf, of en hoe ze daar nu al op inspelen en wat ze verwachten dat er in de toekomst gedaan zal worden.
Werkconferentie Robotisering en Arbeidsmarkt.

Ook zal hoogleraar filosofie Peter-Paul Verbeek een lezing houden over de relatie tussen mens en robot. De resultaten van deze werkconferentie zullen worden gebruikt als input voor het advies over robotisering en arbeidsmarkt dat de SER aan het voorbereiden is. Minister Asscher van SZW had de SER hierover afgelopen najaar om advies gevraagd.

Werkconferentie Robotisering en Arbeidsmarkt.

© Dirk Hol