Minister Asscher neemt advies robotisering in ontvangst

Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft de SER-verkenning Mens en Technologie: samen aan het werk in ontvangst genomen. “Ik vind het belangrijk dat de SER de waarde van een inclusieve arbeidsmarkt als uitgangspunt kiest”, aldus de minister.
Minister Asscher neemt advies robotisering in ontvangst.
Transitie naar digitale economie
In de gezamenlijke analyse heeft de SER-commissie Robotisering en Arbeid de gevolgen van de transitie naar een digitale economie in kaart gebracht voor de arbeidsmarkt, de organisatie van werk en de arbeidsverhoudingen. Hieruit ontstaat het beeld dat digitalisering kansen biedt, maar dat er ook zorgen zijn. Niet iedereen kan probleemloos de overgang maken van de ene naar de andere baan of beschikt over de gevraagde vaardigheden. In sommige sectoren zijn er nu urgente problemen.

Om de kansen te benutten, zal leren veel centraler komen te staan in de levens van mensen. De verkenning onderstreept het belang van leren en ontwikkelen. Een leven lang, vanaf het aanleren van basisvaardigheden in de kinderopvang, tot op school en op de werkvloer.

Niet vanzelf

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “We kunnen het ons niet permitteren om de kansen van technologische vernieuwing te laten liggen. Om iedereen te laten profiteren, zal er wel wat moeten gebeuren. Dat gaat niet vanzelf.”

Publieksversie
Vorige week is een publieksversie uitgebracht van dit advies. U kunt deze verkorte en toegankelijke versie hier downloaden.