Adviesaanvraag aan Denktank Coronacrisis over reshoring in de maakindustrie

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Denktank Coronacrisis op verzoek van de Tweede Kamer gevraagd om een advies over reshoring in de maakindustrie. De minister vraagt de Denktank hierbij het hoofddoel te leggen op versterking van de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie.
Advies reshoring in de maakindustrie © Shutterstock

De coronacrisis heeft de kwetsbaarheid van internationale productieketens duidelijk gemaakt. Veel productie is de afgelopen decennia verplaatst naar India en China. De maakindustrie vormt een belangrijke motor voor de Nederlandse economie. De adviesaanvragers stellen dat het terughalen van bedrijfsactiviteiten uit het buitenland, zogenaamde reshoring, de afhankelijkheid van kwetsbare productieketens verkleint en onze economie en werkgelegenheid versterkt.