Regen aan zonne-records genoeg voor stroomvraag Amsterdam

April was een maand waarin het record van de productie van zonne-energie regelmatig verbroken werd. Dit leverde een zon-opbrengst op die 80 procent hoger lag dan april vorig jaar. De windproductie bleef bijna gelijk in vergelijking met een jaar geleden. Dankzij de zon steeg de totale opbrengst duurzaam opgewekte energie. Dat blijkt uit de aprilcijfers van Energieopwek.nl.
Zonne-energie in april steigt naar recordhoogte © Shutterstock

Recordregen

De maand ging goed van start met drie zonnige dagen. Dat leverde meestal meer dan een verdubbeling van de productie op. Van 18 tot en met 22 april waren er vijf dagen op rij met meer dan 25 GWh per dag. Het record was op 21 april met bijna 28 GWh.


In totaal is in april 2019 in Nederland 2,1 PJ zonne-energie geproduceerd. Dat was voldoende om deze maand de volledige stad Amsterdam, met alle toebehoren, van hernieuwbare elektriciteit te voorzien.

Rustige windmaand

Wat wind betreft was de maand april een stuk rustiger dan maart 2019. De windproductie lag zo’n 40 procent lager dan een maand geleden. De zon maakte met een plus van 80 procent die achteruitgang deels goed. Per saldo was april een wat mindere maand dan maart.

Geothermie; klein, maar veelbelovend

Een relatief kleine bron van hernieuwbare energie is geothermie, ook wel aardwarmte genoemd. In Energieopwek.nl is deze te vinden door te klikken op het huisje met de thermometer. De huidige bijdrage van geothermie aan onze energievraag is slechts 0,15 procent. Het Klimaatakkoord voorziet een forse toename van geothermie. Ook de industrie verwacht aardwarmte te kunnen gebruiken bij het productieproces van bijvoorbeeld bier of papier.

Eenvoudig 

Het principe van geothermie is eenvoudig. Diep in de aarde, wordt het geleidelijk warmer. Die warmte is te oogsten door op grote diepte, meer dan 500 meter, koud water te injecteren en dat een stukje verderop weer naar boven te pompen. Het water is dan ondertussen opgewarmd. Er zijn op dit moment circa vijftien van deze installaties in bedrijf. Geothermie is nu nog flink duurder dan andere vormen van verwarming. De verwachting is dat dit goedkoper wordt naarmate we er in Nederland meer ervaring mee krijgen.

Alle bronnen

Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.

Energieopwek.nl is een initiatief van het Energieakkoord in samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.