Grillig maart zorgt voor record windopbrengst

De maand maart was een grille maand voor windenergie. Periodes van hoge productie wisselden met windarme periodes. Toch was er een record aan windproductie.
Windmolens en koeien in het landschap. © Shutterstock

Samen met de andere bronnen lag de energieopbrengst in maart hoger dan de vergelijkbare periode het jaar ervoor. Door het relatief warme weer leverden openhaarden en houtkachels minder energie dan vorig jaar. Dit blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl.

percentage hernieuwbare energie in Nederland

Vanaf 3 maart begon het steviger te waaien boven land en op zee. Dat leverde een flinke productie van hernieuwbare energie op. Op 19 maart leek het of de wind van hogerhand was uitgezet met een langere periode van lage productie als gevolg. Toch tekende maart in zijn totaliteit voor een recordhoeveelheid van 5,2 PJ. Dat was genoeg om bijna alle Nederlandse huishoudens deze maand van voldoende elektriciteit te voorzien.

 

Windenergie per dag maart

Een van de meest bekritiseerde vormen van hernieuwbare energie zijn houtkachels thuis. Dit betreft open haarden en pelletkachels. Bijzonder daarbij is dat niet de hoeveelheid warmte die ze produceren meetelt als hernieuwbaar, maar de hoeveelheid hout en pellets die worden gebruikt.

Redelijk groot

In bosrijke landen in Noord en Oost-Europa vormen houtkachels een belangrijke fractie van de hernieuwbare energie. Nederland is dichtbevolkt en heeft weinig bos. Toch is deze categorie in Nederland groot: zo’n eenzevende deel van de productie van duurzame energie komt uit deze bronnen.

Kritiek

De kritiek op houtkachels en kleinschalige verbranding van biomassa in het algemeen, heeft te maken met de milieuvervuiling die ermee wordt veroorzaakt. Met name roetdeeltjes. Omdat het afgelopen maand veel minder koud was dan vorig jaar maart, zijn houtkachels minder intensief gebruikt en is er minder hernieuwbare energie mee geproduceerd.

Alle bronnen

Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.

Energieopwek.nl is een initiatief van het Energieakkoord in samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.