Maatwerk is het recept voor regionale samenwerking op de arbeidsmarkt

Statushouder Bereket uit Somalië die een scholingstraject kreeg en werk vond, en voormalig militair Alexander die na een korte techniekcursus aan de slag ging op een school. Dat zijn mooie voorbeelden van samenwerking tussen O & O fondsen en werkgevers, mbo scholen en het UWV om mensen aan het werk te helpen. Jan Nap van het Servicepunt Techniek Drenthe vertelde hoe zijn organisatie de juiste partijen bij elkaar kreeg en Bereket en Alexander werden begeleid naar opleiding en werk.
Maatwerk is het recept voor regionale samenwerking op de arbeidsmarkt © Dirk Hol

Samenwerking en regie

Zulke succesverhalen waren er meer op de bijeenkomst over Regionale samenwerking op de arbeidsmarkt, georganiseerd door SER en Stichting van de Arbeid in Utrecht. Ruim 100 vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, O & O fondsen, gemeenten, regio’s en provincies, uitvoeringsorganisaties bespraken dat persoonlijke dienstverlening, betere samenwerking en regie onontbeerlijk zijn voor werkend en niet-werkend Nederland.

Lappendeken

Professor Pierre Koning (VU Amsterdam en Rijksuniversiteit Leiden) schetste in zijn inleiding  het dilemma van de dienstverlening aan werkzoekenden: scholing en directe contacten tussen werkzoekenden en uitvoeringsorganisaties zijn het meest effectief om mensen duurzaam aan werk te helpen, maar er is een lappendeken aan regelingen en instanties die soms contraproductief werken. SER-voorzitter Mariëtte Hamer riep daarom op tot sluitende en aansprekende dienstverlening voor werkenden, werkgevers én werkzoekenden. Lees hier haar speech.

Maatwerk

Diverse initiatieven die zich later op de middag presenteerden lieten zien dat maatwerk vaak goede oplossingen biedt, waarbij aandacht voor de persoon helpt om mensen te motiveren voor carrièrestappen, soms zelfs in een andere sector. Daarbij werd wel aangetekend dat de regie op zo’n proces structureler kan, en harmonisering van regelingen voor Leven Lang Ontwikkelen nodig is om mensen zèlf de regie over hun eigen loopbaan te doen nemen. Sociale partners onderschrijven dit en dragen daar ook aan bij. De pilots die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, worden eind dit jaar geëvalueerd en zullen dan weer onderwerp van gesprek zijn.