Publieksversie advies chronisch zieke werkenden

Van het advies Werk: van belang voor iedereen – Een advies over werken met een chronische ziekte is een publieksversie verschenen.
Advies chronisch zieke werkenden. Ton Heerts, Hans de Boer, Louise Gunning en Mariëtte Hamer.

Deze publicatie geeft in een notendop de kern van het advies weer. Achtereenvolgens komt aan de orde:

  • hoe kunnen we mensen met een chronische ziekte aan het werk houden en krijgen?
  • om wie gaat het?
  • wat zijn de knelpunten om aan het werk te komen of te blijven?

Daarnaast zijn korte interviewtjes opgenomen met twee ervaringsdeskundigen en een gezondheidsmanager. De publieksversie is alleen digitaal beschikbaar.