Covid-19 | Protocol 'samen veilig doorwerken'

Bouwend Nederland en Techniek Nederland hebben een protocol opgesteld voor hun sectoren met adviezen over veilig werken tijdens de coronacrisis.
Man bekijkt bouwtekening © Shutterstock

Het is gericht op bedrijven en werkenden, maar ook bijvoorbeeld op mensen thuis en zorginstellingen. Het protocol is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende brancheorganisaties in de bouw, werknemersorganisaties en andere belangenvertegenwoordigers.

Download het protocol 'Samen veilig doorwerken'

Stapsgewijze aanpak

Het protocol is gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie, waarbij gezondheids- en veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk bij de bron moeten worden aangepakt. Dat geldt ook voor het risico op besmetting met het coronavirus. Het uitgangspunt is dat besmettingen dienen te worden voorkomen. Daarbij worden de volgende stappen doorlopen:

  1. Het treffen van maatregelen ter voorkoming van besmetting waar wordt gewerkt in een omgeving met besmettingsrisico;
  2. Als dat niet mogelijk is, dan moeten technische en organisatorische maatregelen worden genomen om besmetting te voorkomen;
  3. Alleen in specifieke situaties, zoals bij werk in zorginstellingen, worden persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) ingezet.

Centrale helpdesk

Partijen hebben een Helpdesk Corona Bouw en Techniek ingericht, te bereiken via: www.helpdeskcorona-bt.nl. Dit is een centraal loket voor vragen en informatie. Ook overtredingen van de regels van het protocol “samen veilig doorwerken” kunnen daar worden gemeld.

Ter aanvulling van dit protocol biedt de website van het RIVM informatie over algemene maatregelen en voorschriften rondom het handelen in het geval van (een verdenking van) coronabesmetting. Niet alle sectoren hebben een eigen protocol. Zij kunnen in ieder geval gebruik maken van de informatie van het RIVM.

Zie ook:

Dossier coronavirus van het SER Arboplatform