Presentatie SER-ontwerpadvies Sociaal-Economisch Beleid 2021-2025

Woensdag 2 juni presenteerde de Sociaal-Economische Raad (SER) zijn ontwerpadvies Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving.

Presentatie SER-ontwerpadvies Sociaal-Economisch Beleid 2021-2025 © Dirk Hol

Met dit ontwerpadvies komt de SER voor de komende kabinetsperiode met een breed pakket voorstellen dat tot brede welvaart voor alle Nederlanders moet leiden. Vakbonden, werkgeversorganisaties en kroonleden adviseren een nieuw kabinet fors te investeren in brede welvaart: in zekerheid van werk en inkomen, in toekomstig verdienvermogen, in sterke publieke dienstverlening en een duurzaam leefklimaat.

De sociale partners vertegenwoordigd in de SER lichten het ontwerpadvies toe in onderstaande video.