Minister en Tweede Kamer positief over rapport Platformeconomie

De platformeconomie biedt kansen op werkgelegenheid, comfort en gemak voor consumenten, en de kans voor Nederland om een knooppunt van data te worden in Europa en de wereld.

Minister Koolmees en vaste Kamercommissie SZW positief over verkenning Platformeconomie Minister Koolmees | © Ministerie van SZW

Daarvoor is wel nodig dat de voorwaarden voor wie werkt in die platformeconomie goed geregeld zijn, en dat er een “level playing field” is, ofwel gelijke omstandigheden voor de bedrijven in deze sector. Kortom, er moet balans zijn en dat is precies wat minister Koolmees zo beviel aan de verkenning “Hoe werkt de platformeconomie” die hij op 13 januari kreeg aangeboden.

Positieve insteek

Tijdens het online gesprek van de minister met Mariette Hamer, commissievoorzitter Bas ter Weel, Zakaria Boufangacha (FNV) en Ton Schoenmaeckers (VNO-NCW) uitte de minister zijn tevredenheid over de positieve insteek van de verkenning. De noodzaak om te besluiten over de kwalificatie van de arbeidsrelatie van platformwerkers onderschreef hij. Daarvoor loopt sinds januari een pilot. Over decent work zei hij dat ook op Europees niveau en bij de G20 de kansen en dynamiek van platforms worden verwelkomd, maar dat ook de risico’s van steeds lagere tarieven worden gezien: “We zijn dol op marktwerking, maar het moet wel eerlijke marktwerking zijn”. Het gaat nog maar over enkele procenten van de werkgelegenheid, maar de platformeconomie is groeiend. “Dat geeft ons de mogelijkheid om het nu goed te regelen” zei de minister.

Kamerleden: terechte aandacht voor online platformwerkers

In het gesprek met de leden Hilde Palland (CDA), Paul Smeulders (GL), Bart van Kent (SP) en Judith Thielen (VVD) van de vaste Tweede Kamercommissie SZW toonden ook zij zich enthousiast. Een gebalanceerd en diepgravend rapport, waarin terecht ook aandacht is voor online platformwerkers, vonden de Kamerleden. De Kamerleden willen verantwoordelijkheid nemen voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie van platformwerkers, hoewel ze zich ervan bewust zijn dat er geen gemakkelijke antwoorden zijn, volgens Judith Thielen.

Lees de verkenning 'Hoe werkt de platformeconomie?'

Minister Koolmees en vaste Kamercommissie SZW positief over verkenning Platformeconomie
© Tweede Kamer