SCP (2021): Open armen en dichte deuren

Na aankomst in Nederland voelen Syrische en Eritrese statushouders zich snel welkom en geaccepteerd. Op de lange termijn is er echter meer nodig om volwaardig mee te doen en zich verbonden te voelen met Nederland(ers).

Garagewerker onder auto aan het werk Shutterstock

Naast goede toegang tot werk en het beheersen van de taal vinden statushouders het lastig om echte relaties op te bouwen met Nederlanders. Voor een succesvolle sociaal-culturele integratie is het van belang dat de Nederlandse samenleving openingen en mogelijkheden biedt om volwaardig mee te doen. Gunstige ervaringen ten aanzien van contacten met Nederlanders en Nederlandse instanties dragen bij aan de identificatie met Nederland en Nederlanders.

Lees het rapport Open armen en dichte deuren van het Sociaal en Cultureel Planbureau