Programma Vitaal Bedrijf gelanceerd

Om werkgevers te ondersteunen bij het invoeren van gezonde veranderingen, hebben de Ministeries van SZW en VWS het platform Vitaal Bedrijf gelanceerd.

Vitaal beleid in ondernemingen © Shutterstock

Het programma biedt ondersteuning aan werkgevers om samen met hun werknemers goed vitaliteitsbeleid te realiseren en de gezondheid van werknemers te bevorderen.

Het programma richt zich op vitaliteit en gezondheid in de breedste zin, van fysieke tot mentale gezondheid. Met voorbeelden, tips en activiteiten kunnen werkgevers vervolgens de gezondheid op de werkvloer verbeteren. Ook is er een gratis oriëntatiescan, advies op maat en een netwerk aan partners die vitaliteitsactiviteiten in de organisatie kunnen uitvoeren.

Gezondheid op de werkvloer

Een goede gezondheid is belangrijk voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Daardoor zijn zij in staat om langer door te werken en hebben bovendien een grotere kans op gezonde levensjaren na pensionering. Daarnaast zitten gezonde werknemers vaak beter in hun vel en zijn zij minder vaak ziek.

Het bewust aandacht geven aan de gezondheid op de werkvloer met goed vitaliteitsbeleid kan dus zowel voor werkenden als werkgevers lonen. Zowel voor de fysieke, als ook voor de mentale gezondheid van medewerkers.

De Arbowet vereist daarbij wel dat werkgevers blijven werken aan het verminderen van de gezondheids- en veiligheidsrisico’s waar werknemers tijdens het werk aan kunnen worden blootgesteld. De eerste stap hiertoe is de risico- inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak, waarin werkgevers de risico’s analyseren en beschrijven hoe ze die aanpakken. SZW heeft onlangs tijdens de Week van de RI&E het instrument ‘Route naar RI&E’ gelanceerd waarmee werkgevers makkelijk een eigen RI&E kunnen maken.

Vignet Vitaal Bedrijf

Bedrijven die via het programma een vitaliteitsportfolio opbouwen komen in aanmerking voor een vignet ‘Vitaal Bedrijf’. Het vignet is een bewijs dat bij een bedrijf het vitaliteitsbeleid en de uitvoering daarvan goed op orde heeft. Zo blijven bedrijven op een positieve manier actief en zichzelf ontwikkelen. Het eerste bedrijf dat het vignet Vitaal Bedrijf mag dragen, krijgt deze uitgereikt door een van de betrokken bewindspersonen.

Ga voor meer informatie naar de website van Vitaal Bedrijf

Zie ook:

Arbocatalogus

Werkgevers en werknemers zijn volgens de arbeidsomstandighedenwet gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitwerking van het arbeidsomstandighedenbeleid binnen bedrijven. Bedrijven moeten daarbij voldoen aan het wettelijke beschermingsniveau, zodat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Wil je aan de slag met een arbocatalogus?