Kabinet presenteert plannen over de toekomst van de arbeidsmarkt

Op 5 juli informeerde minister van Gennip (SZW) de Tweede Kamer over de plannen van het kabinet om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. In de hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt aan de Tweede kamer gaat de minister vooral in op het stimuleren van duurzame arbeidsmarktrelaties en het reguleren van flexibele arbeid waaronder het werken met of als ZZP’er(s).

Skateboardles © ANP / Caspar Huurdeman

Flexibel werk blijft mogelijk, maar uitgangspunt wordt dat structureel werk in principe wordt georganiseerd op basis van arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd.

Het in juni 2021 verschenen middellange termijnadvies 2021-2025 van de SER vormt een belangrijk uitgangspunt voor de plannen van het kabinet. De SER concludeert in dit advies dat de arbeidsmarkt aan fundamenteel onderhoud toe is om deze toekomstbestendig te maken.

Lees de Kamerbrief Hoofdlijnen Arbeidsmarkt.