Rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden over Perspectief op Herstel

Vandaag vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over het herstelbeleid voor Nederland. Voorzitter van de Denktank Coronacrisis Mariëtte Hamer informeerde de Kamerleden van de vaste Kamercommissie VWS over de aanbevelingen die de Denktank formuleerde in het briefadvies Perspectief op Herstel.

Mariëtte Hamer, voorzitter Denktank Coronacrisis, in de Tweede Kamer over het advies Perspectief op Herstel © Dirk Hol

“De Denktank pleit voor het gezamenlijk voorbereiden van het herstelbeleid dat zo spoedig mogelijk ingezet moet worden. Dat helpt ons om goed voorbereid te zijn op de periode na de crisis, zorgt ervoor dat we alvast kunnen beginnen waar het kan en zorgt er ook voor dat we straks vaart kunnen maken bij het herstel van de crisis,” aldus Mariëtte Hamer, voorzitter van de Denktank Coronacrisis. “Perspectief bieden betekent daarom niet alleen de gezondheidscrisis bedwingen, maar ook dat je kijkt naar wat er wél kan. Wetende dat mensen tóch naar buiten gaan om te recreëren, kun je kijken hoe je dat kunt reguleren en of ze daar ook iets bij kunnen nuttigen.”

De afgelopen maanden is steeds duidelijker geworden dat de coronacrisis niet alleen een gezondheidscrisis is, maar ook een economische en maatschappelijke crisis. Bevolkingsgroepen worden heel hard geraakt door de crisis. Jongeren, ouderen en kwetsbare groepen, maar ook ondernemers en werkenden in sectoren die gesloten zijn. Zij hebben onder andere te maken met (jeugd)werkloosheid, bestaansonzekerheid, onderwijsachterstanden, schuldenopbouw, fysieke en mentale gezondheidsklachten en eenzaamheid. De coronacrisis legt bovendien een vergrootglas op de problemen die er al waren en tegenstellingen worden versterkt, zoals een groeiende tweedeling in de samenleving of een toenemende druk op de zorg. Dit zet de brede welvaart in Nederland onder druk.

Het advies Perspectief op Herstel dat de Denktank Coronacrisis op 1 februari presenteerde richt zich op de aanpak van de coronacrisis die de gevolgen van de crisis beperkt en een brede welvaart ondersteunt. In het advies staan vijf uitgangspunten centraal:

  • Start met het voorbereiden van het inhoudelijk herstelbeleid en koppel dat aan de doelen die er al waren zoals duurzaamheid en innovatie;
  • Zet gezondheid, economie en welzijn niet tegenover elkaar, maar voer een integraal beleid;
  • Zet de steun aan groepen en sectoren voort en intensiveer waar nodig;
  • Blijf intensief communiceren en uitleggen om naleving te stimuleren;
  • Het is belangrijk dat we nu volhouden, doorpakken én perspectief bieden.

Naar het het briefadvies Perspectief op Herstel
Het rondetafelgesprek is hier te bekijken.