Perspectief en dialoog

Wat is er tijdens corona in de knel gekomen dat we met elkaar wensen te herstellen? En welke kiemen voor vernieuwing hebben de afgelopen maanden ook het licht gezien, die we juist groter zouden willen maken?

Vrouw op straat in de stad tijdens lockdown © Shutterstock

Deze vragen stonden centraal voor het interdisciplinaire team Nederland na de crisis, dat een onderdeel is van het programma DG Samenleving en COVID-19 van de Rijksoverheid. Hierbij werd ook gebruik gemaakt van de adviezen van de Denktank Coronacrisis, waaronder Perspectief op Herstel.

Groepsgesprekken

In dit breed opgezette project werden in het voorjaar van 2021 dialogen tussen burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, wetenschappers en overheid georganiseerd om ideeën te ontwikkelen voor herstel en vernieuwing. Ruim 80 groepsgesprekken vonden plaats, de zogenoemde dialoogtafels. Overheid, bedrijven, de wetenschap en burgers dachten na over ideeën voor herstel en vernieuwing voor na de coronacrisis. Hoe behouden en versterken we de goede dingen en hoe bieden we problemen het hoofd?

Aandachtspunten

Op 16 juni spraken de leden van de Denktank Coronacrisis met Kajsa Ollongren, demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en medewerkers van het programma DG Samenleving en COVID-19 over de uitkomsten van het project. Onder andere werd gesproken over hoe de coronacrisis bestaande verschillen heeft uitvergroot en waar ongelijkheden zijn toegenomen. Ook werd er gesproken over duurzaam economisch herstel en hoe mensen bewuster bezig zijn met hun gezondheid en directe leefomgeving. Men besprak hoe de coronacrisis de sociale en mentale veerkracht van de samenleving liet zien. En dat veel mensen tegelijkertijd snakken naar vrijheid in de periode hierna. Ook werd het nieuwe werken in een hybride samenleving besproken. De samenleving vraagt om een andere werk-privébalans, duidelijke maatschappelijke en politieke afspraken en meer digitale infrastructuur en databeveiliging. De aanwezigen kwamen tot de conclusie dat deze nauwe samenwerking met de samenleving – het in dialoog gaan met elkaar – verder moet worden voortgezet.

Meer informatie tref je hier: https://www.watisjouwidee.nl/