Consultatief overleg ministers Ploumen en Koenders over Brexit

Ministers Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Koenders (Buitenlandse Zaken) kwamen op maandag 29 mei voor overleg naar de SER. Zij spraken met de sociale partners en commissievoorzitter Mariëtte Hamer over de gevolgen van de Brexit en de onderhandelingen voor een nieuw akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.
Ministers Ploumen en Koenders voor overleg bij de SER.

Tijdens dit consultatief overleg bleek dat de ministers en de sociale partners veel gemeenschappelijke zorgen hebben over de gevolgen van de Brexit. Nederland moet zich goed voorbereiden op deze gevolgen. Een plotseling vertrek van het Verenigd Koninkrijk zonder overgang op een nieuwe handelsrelatie dient te worden voorkomen. Behoud van een gelijk speelveld voor handel is essentieel. Ook werd er ingegaan op de transparantie van de onderhandelingen en de vraag hoe sociale partners en maatschappelijke organisaties hierbij kunnen worden betrokken.