Vaste Tweede Kamercommissie SZW blij met “Kansrijke start voor alle kinderen”

Kinderopvang is een belangrijk arbeidsmarktinstrument en draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, het verminderen van achterstanden en het bevorderen van gelijke kansen. Dat zijn belangrijke doelstellingen, betoogden SER-voorzitter Mariëtte Hamer en FNV bestuurslid Jessica van Ruitenberg bij de aanbieding van het SER-advies “Een kansrijke start voor alle kinderen” aan de vaste Tweede Kamercommissie SZW.

Kinderen met hun juf buiten © ANP / Julius Schrank

De Kamerleden Maatoug, Kat, Tielen, Van Beukering en Ceder schoven aan voor de toelichting. Zij onderschrijven dat een stapsgewijze invoering van het advies in de komende kabinetsperiode de beste weg is om kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang voor meer kinderen beschikbaar te maken. Het oplossen van de huidige personeelstekorten en de benodigde afstemming met scholen om te komen tot een ‘rijke schooldag’ zijn zaken die tijd vergen. De Kamerleden zullen erop aandringen dat diverse aanbevelingen van de SER in het komende regeerakkoord worden opgenomen.

Een van de aanbevelingen in het SER-advies is het financieel toegankelijk maken van kinderopvang voor alle kinderen, zodat ook niet-werkende ouders hier gebruik van kunnen maken. Dit maakt een grotere arbeidsparticipatie van ouders mogelijk en kan positieve effecten hebben op de ontwikkeling van kinderen en het verminderen van achterstanden. De SER pleit daarnaast in het advies voor een vereenvoudiging van het financieringssysteem en een betere samenwerking tussen scholen en opvang.

Lees het advies "Kansrijke start voor alle kinderen"

Overhandiging advies kansrijke start voor alle kinderen aan de Tweede Kamer

foto: © Dirk Hol