SER-delegatie licht advies Ouderschapsverlof toe in Tweede Kamer

Het kabinet heeft een belangrijke stap gezet met het wetsvoorstel om het betaalde partnerverlof na geboorte te verlengen naar zes weken. Maar als het aan de SER ligt, moet het wetsvoorstel verder worden aangescherpt. In een vraaggesprek met de Tweede Kamer lichtte een SER-delegatie toe hoe het ouderschapsverlof verder geoptimaliseerd kan worden.
SER-delegatie licht advies Ouderschapsverlof toe in Tweede Kamer. © Dirk Hol
Drie extra stappen zijn nodig, zo staat in het SER-advies Optimalisering verlof na geboorte kind: vereenvoudiging van de huidige verlofregelingen, financiering uit de algemene middelen en een wettelijke betaling van een deel van het ouderschapsverlof, eerst voor vaders dan voor moeders.

Interesse vanuit coalitiepartijen

Alle fracties van de coalitie-partijen waren aanwezig – VVD, CDA en D66 – en daarnaast was ook de PvdA aangeschoven. De Kamerleden waren zeer geïnteresseerd in de mening van de SER-geledingen en stelden vragen als: ‘Op welke wijze moeten we de regelingen verder vereenvoudigen? Zijn er al cao’s waar het ouderschapsverlof goed geregeld is? Hoe verleiden we de gezinnen met lagere inkomens om gebruik te maken van de verlofregelingen?

SER-delegatie licht advies Ouderschapsverlof toe in Tweede Kamer.
© SER

Hoe meer regelingen, hoe minder gebruik

Volgens SER-voorzitter Mariëtte Hamer is het belangrijk dat het kabinet alle huidige verlofregelingen integraal aanpakt en vereenvoudigt. “Hoe meer regelingen er zijn, hoe minder er gebruikt van wordt gemaakt”, aldus Hamer. De delegatie voegde er aan toe dat er juist aandacht moet zijn voor de gezinnen met lage, en midden-inkomens. ‘Mensen gaan alleen verlof opnemen op het moment dat ze het zich kunnen veroorloven’.

Ook de financiering kwam ter sprake. In het kabinetsvoorstel wordt de rekening volledig betaald door werkgevers. Voor het draagvlak is dat niet wenselijk. Bovendien is er ook een maatschappelijk belang: het SER-advies sluit beter aan bij de doelstelling om de arbeidsparticipatie van vrouwen op een hoger niveau te krijgen. Daar profiteert de hele samenleving van en dat pleit niet voor een eenzijdige lastenverzwaring, maar juist voor het delen van de kosten oftewel een financiering uit de algemene middelen.

SER-delegatie licht advies Ouderschapsverlof toe in Tweede Kamer.
© SER

‘We kunnen het regelen’

Mariëtte Hamer eindigde met een persoonlijke noot: “19 jaar geleden werkte ik zelf in de Tweede Kamer en was ik zwanger. Toen was het verlof rondom zwangerschap slecht geregeld, een week na de bevalling was ik al weer aan het werk. Nu zijn we grote stappen aan het nemen om het partner- en ouderschapsverlof te optimaliseren. Dit is het moment om de ‘wissels’ goed te zetten, zodat we kunnen bouwen aan een toekomstbestendig stelsel van verlofregelingen. Als we het willen met elkaar, kunnen we het regelen.”