Minister ontvangt SER-adviezen over ouderschapsverlof en combinatiebanen

Een delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft twee adviezen aangeboden aan Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het gaat om het advies ‘Optimalisering verlof na geboorte kind’ en de verkenning ‘De vele kanten van banen combineren’. De minister heeft de adviezen met interesse in ontvangst genomen. “Ik ga ze goed en aandachtig lezen."
Minister Koolmees (SZW) ontvangt SER-adviezen over ouderschapsverlof en combinatiebanen van SER voorzitter Mariëtte Hamer. © Dirk Hol

Optimalisering ouderschapsverlof

In het advies over optimalisering van ouderschapsverlof doet de SER aanbevelingen om het verlof na de geboorte van het kind te verbeteren. “Het kabinet heeft een belangrijke stap gezet met het wetsvoorstel WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) om het betaalde kraam- en partnerverlof na geboorte te verlengen naar zes weken”, aldus voorzitter Mariëtte Hamer. “Binnen de SER-commissie zijn we echter tot de conclusie gekomen dat we de ‘wissels’ nu al goed moeten zetten. Als we sleutelen aan kraamverlof voor vaders, moeten we ook bouwen aan een toekomstbestendig stelsel van alle verlofregelingen.”

In zijn reactie benadrukte minister Koolmees dat hij snel met de wet WIEG aan de slag wil gaan. “Het is heel mooi dat werkgevers en werknemers gezamenlijk met dit advies zijn gekomen”, aldus de minister. “Ik ga het advies goed lezen, het is belangrijk het onderwerp van work-life-balance op de kaart te houden.”

Combineren van banen

In de analyse ‘De vele kanten van banen combineren’ heeft de SER de stand van zaken rond combinatiebanen bij elkaar gebracht. Twee op de drie ‘baancombineerders’ is tevreden. Ze kunnen werkzaamheden afwisselen, nieuwe mogelijkheden uitproberen en bijvoorbeeld eventuele risico’s spreiden. Daarnaast zijn er mensen die banen combineren als zwaar ervaren. In het rapport roept de raad op praktische belemmeringen weg te nemen evenals knelpunten die mensen ervaren als zij handelen uit financiële noodzaak.

De minister reageerde met interesse op de verkenning over combinatiebanen. “Daar waar het combineren van banen kansen biedt, moeten we ondersteuning geven. En laten we aandachtig kijken hoe we mensen kunnen helpen die er noodgedwongen voor kiezen.”

De SER-delegatie bestond uit Mariëtte Hamer (SER), Guusje Dolsma (VNO-NCW/MKB-Nederland) en Zakaria Boufangacha (FNV).