OR-platformbijeenkomst bij de SER

Vanmiddag komen bestuursleden van verschillende OR-platforms bij de SER bijeen. De bijeenkomst is georganiseerd door de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap en de Stichting Multi Nationale Ondernemingsraden Overleg (MNO). Het gaat om platforms die voor en door OR’en zijn gevormd in een bepaalde sector, regio of type bedrijf.
Tijdens de bijeenkomst wordt vooral gesproken over de vraag hoe zo’n platform voor OR’en zich kan organiseren en positioneren. Bedoeling van de bijeenkomst is elkaar beter te leren kennen, kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen.