De ondernemingsraad en gevaarlijke stoffen – praktische handreikingen

Ook in deze tijd is het van belang dat er veilig wordt gewerkt met stoffen die kunnen exploderen, tot huidklachten kunnen leiden of kankerverwekkend kunnen zijn.

or en giftige stoffen Shutterstock

Inspecteurs van de Inspectie SZW controleren of werkgevers zich aan de regels houden. Maar ook leden van ondernemingsraden kunnen hierbij een rol spelen. Door te vragen naar de RI&E, de stoffenregistratie, en de blootstellingsbeoordeling, en deze op de agenda van het overleg met de bestuurder te zetten.

Flyer

In de flyer ‘De ondernemingsraad en gevaarlijke stoffen – een handreiking’ zijn de mogelijkheden en informatierechten die de Wet op de ondernemingsraden en het Arbobesluit bieden op een rij gezet.
De belangrijke rol die de OR heeft in het agenderen van veilig werken met gevaarlijke stoffen wordt eveneens onderstreept in het online magazine ‘Werken met Gevaarlijke Stoffen’.

 

Meer weten over arbo en de toepassing van de Arbowet ?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.