Wat doet de or bij een conflict over medezeggenschap?

Onderzoek wijst uit dat 61% van de or’s in hun zittingsperiode te maken heeft met conflicten. Daarmee zijn conflicten over medezeggenschap aan de orde van de dag. Maar wat doet de or bij een conflict waar hij zelf niet uitkomt?
Overleg in ondernemingsraad © Shutterstock

Meer dan de helft van de or’s heeft tijdens hun zittingstermijn conflicten waar zij zelf niet uitkomen. De Bedrijfscommissies voor de marktsectoren bieden bemiddeling bij deze conflicten over medezeggenschap. De Bedrijfscommissie wil daarnaast via voorlichting conflicten voorkomen. Daarom heeft de commissie een tool ontwikkeld die or’s zelfstandig kunnen inzetten om een conflict op te lossen.

Als uw or een conflict heeft en u komt er zelf niet uit, gebruik dan dit hulpmiddel. U doorloopt drie stappen. In de eerste ronde bespreekt u met uw or de partijen die u kunnen helpen. De tool geeft die vier partijen overzichtelijk weer: de rechter, de Bedrijfscommissie, de or-adviseur en de mediator. De tweede ronde gaat over hun werkwijze: welke sluit aan bij wat u nodig heeft? Het hulpmiddel geeft van iedere partij aan hoe zij werken en wat dat u oplevert. Zo maakt u een bewuste keuze. In de derde ronde beslist u als or wat u gaat doen en maakt u afspraken.