Opleidingsinstituut Moovs opnieuw voor drie jaar gecertificeerd

Moovs behoudt het certificaat van Stichting SCOOR-RMZO voor maatwerktrainingen. Het certificaat heeft een geldigheidstermijn van drie jaar.

Stempel, certificering OR-opleiders. © Shutterstock

Moovs behaalde het certificaat initieel op 28 november 2016 en heeft zodoende de afgelopen maanden een hercertificeringsaudit ondergaan die is uitgevoerd door het onafhankelijke auditbureau CIIO. Daarin heeft Moovs aangetoond dat de maatwerktrainingen die het bureau aan ondernemingsraden aanbiedt, nog steeds voldoen aan de door Stichting SCOOR-RMZO gestelde kwaliteitseisen. Op basis hiervan is Moovs weer voor de duur van drie jaar gecertificeerd en blijft het bureau in het register van SCOOR-RMZO opgenomen.

SCOOR-RMZO bewaakt kwaliteit opleidingen

Stichting SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden, door certificering van or-opleidingsinstituten. De certificering gebeurt aan de hand van objectieve en meetbare eisen, die door Stichting SCOOR-RMZO zijn vastgesteld. Om in aanmerking te kunnen komen voor een certificaat dient het opleidingsinstituut aan deze eisen te voldoen. Daarbij staat de kwaliteit van het opleidingsinstituut centraal. Meer hierover kunt u lezen op de website van SCOOR-RMZO.