Haagse Beek opnieuw voor drie jaar gecertificeerd

Opleidingsinstituut Haagse Beek behoudt voor maatwerktrainingen het certificaat van Stichting SCOOR-RMZO. Het certificaat is drie jaar geldig.

Certificering opleiders © Shutterstock

Opleiding voldoet aan criteria SCOOR-RMZO

Het certificaat heeft een geldigheidstermijn van drie jaar. Haagse Beek behaalde het certificaat initieel op 24 januari 2017 en heeft zodoende de afgelopen maanden een hercertificeringsaudit ondergaan die is uitgevoerd door het onafhankelijke auditbureau CIIO. Daarin heeft Haagse Beek aangetoond dat de maatwerktrainingen die het bureau aan ondernemingsraden aanbiedt, nog steeds voldoen aan de door Stichting SCOOR-RMZO gestelde kwaliteitseisen. Op basis hiervan is Haagse Beek wederom voor de duur van drie jaar gecertificeerd en blijft het bureau in het register van SCOOR-RMZO opgenomen.

SCOOR-RMZO bewaakt kwaliteit opleidingen

Stichting SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden, door certificering van or-opleidingsinstituten. De certificering gebeurt aan de hand van objectieve en meetbare eisen, die door Stichting SCOOR-RMZO zijn vastgesteld. Om in aanmerking te kunnen komen voor een certificaat dient het opleidingsinstituut aan deze eisen te voldoen. Daarbij staat de kwaliteit van het opleidingsinstituut centraal.

Lees meer over de Certificeringsregeling voor opleidingsbureaus.