SER bouwt aan diversiteitsportaal in co-creatie met bedrijven

De SER en VNO-NCW werken in co-creatie met bedrijven aan de opbouw van een diversiteitsportaal. Dit portaal speelt straks een belangrijke rol bij het ondersteunen van bedrijven bij de realisatie van een evenwichtiger man/vrouwverhouding op de werkvloer.

Overzichtsfoto van topvrouwen en topmannen © Shutterstock

Wetsvoorstel

Momenteel behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel over de evenwichtiger man/vrouwverhouding in de top van het bedrijfsleven. Daarin is bepaald dat alle ‘grote’ vennootschappen streefcijfers moeten opstellen voor het percentage mannen en vrouwen in het bestuur, de rvc en subtop. Ook moeten bedrijven een plan van aanpak maken waarin staat hoe zij de streefcijfers gaan realiseren. En bedrijven moeten jaarlijks rapporteren over de mate waarin de streefcijfers zijn gerealiseerd. De SER krijgt de taak om de voortgang te monitoren en transparant te maken.

Webportaal

De SER ontwikkelt momenteel samen met VNO-NCW een webportaal voor de jaarlijkse rapportage. Bedrijven kunnen via dit portaal eenvoudig hun streefcijfers doorgeven, rapporteren over de man-vrouwverhouding in de top en subtop en melden welke maatregelen zij hebben genomen. De streefcijfers en resultaten zullen ook via het SER-webportaal worden gepubliceerd.

Co-creatie

Tijdens de werksessies afgelopen week testten bedrijven het eerste prototype van het SER-webportaal. Bedrijven denken vanaf de start van het ontwerp van het portaal en het rapportageformat mee en geven zo mede vorm aan het portaal. Zo wil de SER ervoor zorgen dat de rapportage voor bedrijven optimaal het doel dient, werkbaar wordt en zo min mogelijk onnodige lasten voor bedrijven met zich mee brengt.

SER-advies Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling