Ontwikkelprogramma voor culturele en creatieve sector

Het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (Platform ACCT) zet zich in om de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te verbeteren. Om werkenden in de sector in staat te stellen continu te leren en ontwikkelen, stelt het ministerie van OCW 19 miljoen euro beschikbaar.
© Unsplash

In de komende tijd werkt het Platform, samen met werkenden en werkgevers in de sector, het programma voor Permanente Professionele Ontwikkeling verder uit. Uitgangspunt is dat werkenden zelf de regie nemen. Het programma biedt faciliteiten in de vorm van opleidingsbudgetten, peer-to-peer ontwikkeling, intervisie en leernetwerken.

Het Platform is een initiatief van de sector en wordt ondersteund door het ministerie van OCW. Naast het bedrag dat het ministerie beschikbaar stelt, draagt de sector in de toekomst ook zelf bij aan het project. Bekijk voor meer informatie de website van Platform ACCT.

Lees meer
In het SER-advies Passie gewaardeerd (2017) riep de SER op tot maatregelen voor de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector.