Terugkijken: Ontwikkeling Telt Festival

Deze week vond het driedaagse Ontwikkeling Telt Festival plaats. Beleidsmakers, politici, boegbeelden en ervaringsdeskundigen gingen in de studio en vanuit huis met elkaar in gesprek. We kijken terug op inspirerende bijeenkomsten rondom een belangrijk thema: het bevorderen van een leercultuur in Nederland.
ontwikkeling telt festival © Ontwikkeling Telt Festival

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “We kunnen allemaal helpen in het ondersteunen van mensen om verdere stappen te zetten op het gebied van leren en ontwikkelen. En we kunnen zelf stappen zetten. Hoe je je ontwikkelt, bepaalt hoe je kan groeien in je werk. En het bepaalt uiteindelijk het dagelijks leven dat je leidt.”

Sessie gemist?

Bekijk bijvoorbeeld de Thuisshow Samenwerken, waarin Mariëtte Hamer, Jan Pieter Daems (CNV) en Jacco Vonhof (MKB Nederland) in gesprek gingen over intensief samenwerken op het gebied van leven lang ontwikkelen en basisvaardigheden. Wat zijn de consequenties voor mensen die in hun werk geconfronteerd worden met veranderingen?

In de sessie Eén gemeenschappelijke skillstaal als antwoord op de coronacrisis werd ingegaan op de skills-revolutie. Hiermee wordt het voor werknemers eenvoudiger hun ontwikkelde kennis, vaardigheden en competenties (skills) zichtbaar te maken en mee te nemen gedurende hun loopbaan. Bekijk ook het inspiratiedocument Samen toewerken naar een meer skillsgerichte arbeidsmarkt over dit thema.

Het onderwerp om- en bijscholing werd onder andere belicht in de sessie Van Boventallig naar Betekenisvol, waarin De Buitenboordmotor ervaringen deelde. In Werk naar werk, een gat in de (arbeids)markt! gaf Leven(n) Lang Gelders Vakmanschap aan hoe zij mensen matchen met de bouw- en techniekbranche.

Kijk terug

Alle sessies, op de workshops en statafelgesprekken na, zijn na afloop nog 3 maanden terug te kijken via deze website.

Blijf in contact

Doorpraten over leven lang ontwikkelen? Word dan lid van de LinkedIn-groep Leven Lang Ontwikkelen.