Dit is van belang bij online leren in het hoger onderwijs

De vraag naar online onderwijs is in de laatste maanden enorm gestegen. Ook in het hoger onderwijs is een flinke omslag gemaakt. De omschakeling naar onderwijs op afstand vraagt veel van docenten en de techniek. Welke oplossingen zijn er voor soepel online onderwijs?
© Shutterstock

Online onderwijs vraagt feitelijk om een geheel nieuwe opbouw. Het gaat namelijk om veel meer aspecten dan het vervangen van een klaslokaal door een computerscherm. Het kost ook tijd voordat nieuwe tools werken, goed geïmplementeerd zijn en iedereen eraan gewend is. Kortom, de uitdagingen waar het hoger onderwijs voor staat zijn groot.

Om onderwijsinstellingen te ondersteunen zijn er in korte tijd veel pagina’s met nuttige tips ingericht. Bekijk een aantal daarvan in onderstaand overzicht.

Praktische handreikingen

Meer dan 100 onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland werken in de coöperatie SURF samen om de kansen van digitalisering te benutten. Toen de crisis uitbrak heeft SURF een vraagbaak ingericht en pagina’s met handreikingen online gezet. Daar vind je bijvoorbeeld tips voor videoconferencing. Ook deelt SURF een inventarisatie van beschikbare tools die gebruikt kunnen worden voor online onderwijs. Zo zijn er tools voor het geven van feedback, het geven van instructies, live online sessies of voor toetsen.

Ook hogescholen en universiteiten hebben pagina’s ingericht waar docenten en studenten inspiratie kunnen vinden voor onderwijs op afstand. SURF heeft een overzicht gemaakt van de verschillende manieren waarop instellingen in het hoger onderwijs de docenten ondersteunen. Zo is er de toolwijzer Toolwijzer Educate-it van de Universiteit Utrecht (UU): docenten vinden hier een breed scala aan onderwijstools, waarvan de meerwaarde voor het onderwijs al door mede-docenten is vastgesteld. Ook de UU heeft een pagina ingericht met instructies voor het geven van live hoorcolleges, toetsen en opdrachten inleveren, het delen van ervaringen of het gebruik van virtuele laboratoria.

Een ander voorbeeld is de toolbox van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Bekijk daar gedetailleerde informatie over welke manieren en instrumenten ingezet kunnen worden voor het onderwijs op afstand. Ook worden er instructies gegeven voor wat betreft veiligheid en privacy.