Onderzoek Pensioenfederatie aangeboden aan SER

De Pensioenfederatie heeft vandaag een aantal onderzoeksrapporten gepresenteerd en aangeboden aan de SER. Het betreft een praktijktoets van twee typen pensioencontracten die de SER heeft ontwikkeld, namelijk persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling en de ambitieovereenkomst met collectieve risicodeling.
Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling.

De Pensioenfederatie heeft deze typen pensioencontracten nader onderzocht op financiële, juridische, communicatieve en uitvoeringsaspecten. Beide contractvormen blijken in de praktijk uitvoerbaar. Voor beide geldt ook dat verdere uitwerking qua vormgeving mogelijk is.

De SER is de Pensioenfederatie zeer erkentelijk voor het vele werk en zal dit mede in samenwerking met de Pensioenfederatie verder oppakken en het onderzoek betrekken in de lopende pensioendialoog die de raad eerder dit jaar is gestart.
De SER zal de uitkomsten van de dialoog neerleggen in een brief van bevindingen.

Bekijk onderzoeksrapporten