Onderzoek Bedrijfscommissie naar conflicten in de medezeggenschap

Hoe lossen ondernemingsraden in- en externe conflicten op? De Bedrijfscommissie deed hiernaar eind 2019 onderzoek. Het blijkt dat ondernemingsraden regelmatig te maken hebben met conflicten waar ze zelf niet uitkomen. Meestal gaat het dan om een conflict met de bestuurder.

Onderzoek Bedrijfscommissie naar conflicten in de medezeggenschap © Shutterstock

54% van de deelnemers aan het onderzoek gaf aan dat zij de afgelopen vijf jaar één of meerdere conflicten hadden waar ze zelf niet uitkwamen. Bij 11% was hiervan zelfs meer dan vijf keer sprake. In de meeste gevallen (93%) gaat het om een conflict met de bestuurder. Er ontstaan ook conflicten met collega’s (55%) of tussen OR-leden onderling (58%).

Ondernemingsraden mikken op gesprek

Ondernemingsraden lossen conflicten vaak op door in gesprek te gaan met de betrokkenen (87%). Ze schakelen daarbij zowel interne (79%) als externe (75%) hulp in. De rechter wordt bijna nooit benaderd (94%) en 14% onderneemt helemaal geen actie. Als een ondernemingsraad externe hulp inschakelt, is dat van een trainer of adviseur (94,6%), de vakbond (79,5%) of een advocaat (66,3%). De vraag is dan met name gericht op juridisch en inhoudelijk advies en niet zozeer op de samenwerking met betrokkenen. Ondernemingsraden raadplegen vrijwel nooit een mediator, de Bedrijfscommissie of een arbiter.

Actie vanuit Bedrijfscommissie

Marco Borsboom, vice voorzitter van de Bedrijfscommissie: ‘Deze resultaten zijn voor ons aanleiding om meer aan de weg te timmeren. Het natuurlijk zonde dat ondernemingsraden weinig weten van ons bestaan. Wij kunnen ze helpen bij het oplossen en bespreekbaar maken van conflicten. Iets waar ze sterke behoefte aan hebben. En onze dienstverlening is nog gratis ook. Het komende jaar gaan we dus beter uitleggen wat we voor ondernemingsraden kunnen betekenen.’

Download