Nieuw onderwijsprogramma voor PO en VO

Wat moeten de kinderen van vandaag leren voor het leven van morgen? Negen ontwikkelteams van leraren, schoolleiders en experts, begeleid door Curriculum.nu, hebben hierop antwoord gegeven.
Nieuw onderwijsprogramma © Shutterstock

De ontwikkelteams presenteerden op 7 mei hun adviezen voor de toekomstige inhoud van ons lager onderwijs. Er is hard gewerkt door de ontwikkelteams en dat is aan de resultaten af te zien. Er is uitdaging, ruimte voor eigen invulling én voor nieuwe ontwikkelingen.

Basisvaardigheden geborgd

In een eerder advies wees de SER op het belang van de basisvaardigheden voor taal, rekenen en digitale vaardigheden. De ontwikkelteams hebben de basisvaardigheden op eigentijdse wijze ingebed in het programma. De SER heeft er vertrouwen in dat de basiseducatie van onze kinderen hiermee goed geborgd is. De programma’s van de ontwikkelteams bereiden ook goed voor op ontwikkelingen in de samenleving. De 21e eeuwse vaardigheden zoals digitale geletterdheid en computational thinking, ondernemersvaardigheden en aandacht voor internationalisering staan in de voorstellen. Het werk van de SER voor een leven lang ontwikkelen en de vorming van een leercultuur komt ook terug in de voorstellen. We lezen over het belang van doorgaande ontwikkeling, tijdens de schooljaren én daarna. De voorstellen bieden daartoe duidelijke aanzetten.

Verbinding van onderwijs en samenleving

De SER waardeert de interactieve en open wijze waarop de adviezen tot stand zijn gekomen, met inbreng van veel externe partijen. Het opleiden van onze kinderen is immers niet alleen de zorg van het onderwijs maar van de hele samenleving. De onderwijsprogramma’s moeten daarom niet alleen over de schoolwereld gaan, maar dienen sterk verbonden zijn met de wereld om ons heen. Deze programma’s zijn een stap in de goede richting om de verbinding van onderwijs en samenleving komende jaren sterker te maken.

De programma’s moeten in de komende jaren voortdurend in ontwikkeling blijven, om aansluiting te houden bij de ontwikkelingen in de samenleving. De SER blijft hierbij ook komende jaren graag betrokken. Voor meer informatie: Curriculum.nu