OECD: “Leerrekening goed voor deelname aan scholing”

Leerrekeningen kunnen de deelname aan scholing vergroten, stelt de OECD in zijn rapport ‘Individual Learning Accounts’.
© Shutterstock

Met een leerrekening kan een werknemer zelf kiezen welke opleiding hij of zij wil volgen, en deze leerrechten ook meenemen naar een andere werkgever. Er zijn enkele randvoorwaarden voor succes. Zo moet de leerrekening gebruiksvriendelijk zijn en is er speciale aandacht nodig voor groepen die minder geneigd zijn tot scholing.

In het OECD-rapport wordt de uitwerking van leerrekeningen in meerdere landen met elkaar vergeleken. Een leerrekening waarin iemand zijn leerrechten kan meenemen en gebruiken in een nieuwe baan, zou de waarde van LLO vergroten. 

De drie meest gebruikte systemen voor leerrekeningen zijn: 

- Een virtueel account, waarop je individuele leerrechten voor een periode worden bijgehouden
- Een echte rekening, waarop geld kan worden gestort
- Een vouchersysteem, waarbij de overheid direct aan de opleider betaalt

Wat is van belang bij leerrekeningen?

Een aantal succesfactoren komt uit het onderzoek naar voren:

Hoe simpeler, hoe beter
Een gebruiksvriendelijke leerrekening werkt het beste. In Singapore is bijvoorbeeld een speciale app ontwikkeld, zodat mensen altijd gemakkelijk toegang hebben via mobiel of tablet. Ook een simpele managementstructuur, met zo weinig mogelijk verschillende organisaties, blijkt een succesfactor.

Er zijn ondersteunende middelen nodig
Systemen waar weinig geld in wordt gestoken, worden ook weinig gebruikt. Om leven lang ontwikkelen van meerwaarde te laten zijn via leerrekeningen, moeten er genoeg (financiële) mogelijkheden zijn. Wanneer er kleine budgetten beschikbaar worden gesteld, zullen de deelnemers ook kleinere trainingen volgen. Dit zorgt wel voor een geleidelijke verbetering van vaardigheden, maar maakt omscholing of opscholing niet mogelijk.

Doelgroepgericht voor maximaal rendement
Hoger opgeleiden weten vaak de weg te vinden naar ontwikkelaanbod. Om te zorgen dat geld ook bij lager opgeleiden terecht komt, moeten bijvoorbeeld eisen aan inkomen of opleiding worden gesteld. Een kanttekening is echter dat deze eisen in de praktijk demotiverend kunnen werken.

Er is meer nodig dan alleen geld
Actief gebruik van een leerrekening lukt alleen wanneer er naast voldoende financiële middelen, ook een goede informatievoorziening en begeleiding is. Speciale aandacht wordt gevraagd voor mensen met beperkte digitale vaardigheden. 

Een ander aandachtspunt is de verhouding met werkgerelateerde scholing. Het is van belang dat (budget op) leerrekeningen de verantwoordelijkheid van de werkgever niet vervangen. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de scholing die nodig is voor werk.

Kwaliteit van aanbod moet geborgd worden
Werknemers hebben niet de kennis om iedere opleiding te beoordelen op kwaliteit. Daarom is het belangrijk dat het scholingsaanbod voldoet aan een kwaliteitsstandaard. 

Lees het rapport

Het volledige OECD-rapport is hier terug te vinden.