Nu in opkomst, straks niet meer weg te denken: gelijkwaardigheid

Voor het realiseren van genderdiversiteit bestaat meer momentum dan ooit, daarvan is Marguerite Soeteman-Reijnen overtuigd. De nieuwe voorzitter van Topvrouwen.nl ziet de benoeming van voldoende topvrouwen slechts als begin van een nieuwe werkelijkheid.

Eind 2019 publiceerde Topvrouwen.nl Gamechanger4 jaar Topvrouwen.nl, een boek met wapenfeiten en behaalde successen van de stichting die sinds 2016 ijvert voor man/vrouwbalans aan de top van het bedrijfsleven. In het voorwoord schreef Marry de Gaay Fortman, toen nog voorzitter van de stichting: “Anno 2019 hebben prominente top-200-bedrijven zoals KLM, Philips, Achmea en de grootbanken gender diversity in de top-5 van hun strategische agenda opgenomen. Veel bedrijven zijn uit hun comfortzone gestapt en durven nu hun top diverser te maken.” Het fenomeen diversiteit ontwikkelt zich steeds verder. Niet slechts de bedrijfstop maar ook de pijplijn, ofwel de kweekvijver, wordt steeds diverser. In brede zin, maar ook wat betreft gender.

In de afgelopen twee jaar heb ik veel gesprekken gevoerd met (en ook over) de topvrouwen.

Het begin van het jaar 2020, is een goed moment voor een kleine evaluatie. Ik heb waargenomen dat vrouwen een andere ‘verhouding’ hebben met het fenomeen diversiteit dan mannen. Terwijl mannen niet zelden moeten leren diversiteit te omarmen, ervaren vrouwen diversiteit in het bedrijfsleven als natuurlijk en vanzelfsprekend. Vrouwen geven vaak graag ruimte aan jongeren en ook aan mensen uit andere culturen, en ze geven vooral veel (persoonlijke) aandacht aan het scheppen van cohesie in hun organisaties. Vrouwen zijn nieuwsgierig naar wat er zich afspeelt in alle lagen van hun onderneming of organisatie en nemen vaak het initiatief om even ‘in de diepte te duiken’. Judith Koole, COO van Stedin Group, heeft ‘rondgangen’ geïntroduceerd, waarbij topmanagers de werkvloermedewerkers spreken en hun impressies gestructureerd terugkoppelen. Nathaly Boelhouwer, regiodirecteur van Strukton Worksphere, is betrokken bij alle sollicitatiegesprekken en kent al haar 200 medewerkers persoonlijk. En deze topvrouwen zijn geen uitzonderingen. Terwijl mannen meer behoudend en gefocust zijn, zijn vrouwen meer zoekend en scheppend. Vrouwen stellen andere thema’s ter discussie bij directie- en boardvergaderingen. Vele teams (die voorheen uitsluitend uit mannen bestonden) voegen vrouwelijke teamleden toe en ervaren de vrouwelijke bijdrage als verfrissend en positief prikkelend. Naarmate steeds meer vrouwen de leidende functies bekleed hebben, wordt het spel steeds anders gespeeld. Vrouwen zijn ware gamechangers.

Opvallend is ook hoe genderdiversiteit ervaren wordt door de jongere generatie, de millennials. Franka van Dijken vertegenwoordigde tijdens het Jaarevent van Topvrouwen.nl, dat in november 2019 in de Haagse Ridderzaal plaatsvond, de stem van die jonge generatie. Van Dijken is lid van de Young Advisory Group, een strategisch adviesbureau gerund door studenten. Het streven van millennials is duidelijk. Wanneer het genderverschil steeds verder vervaagt, ontwikkelt zich een open en inclusieve cultuur, met evenveel ruimte voor mannelijk en vrouwelijk talent. Volgens Franka van Dijken wordt deze bedrijfscultuur afgedwongen door haar generatie. “Millennials gaan alleen voor die organisaties werken waarvan de waarden in het verlengde liggen van hun persoonlijk waarden, organisaties die meegroeien met de tijdgeest.” Een bedrijfscultuur gebaseerd op gelijkwaardigheid en diversiteit is kortom onontkoombaar.

Er ontstaan steeds meer beekjes waaruit de talentvijver wordt aangevuld

Ook Mardjan Seighali, directeur-bestuurder bij Stichting Vluchteling-Studenten UAF, draagt haar steentje bij om de emerging Nederlandse bedrijfscultuur van gelijkwaardigheid vorm te geven. Ze heeft te maken met talentvolle mensen uit andere culturen: Iran, Irak, Syrië, Afghanistan en Eritrea. Jaarlijks worden 3.800 mensen begeleid en geadviseerd door UAF .  Mensen die hun hogere- of vakopleiding (bijna) afgerond hebben in het land van hun afkomst, krijgen steun bij hun carrièreontwikkeling. Het zijn stuk voor stuk mensen die hebben moeten vluchten, die veel meegemaakt hebben. Het zijn vooral vrouwen die risico’s hebben genomen om naar Nederland te komen, en zij willen in dit nieuwe land graag hun leven op orde brengen. Ze willen hun talent ontplooien en ook oprecht hun bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving.

Seighali heeft advies voor iedereen die voor hen openstaat: “Stel andere vragen aan hen. Niet ‘waar kom je vandaan’, maar ‘wat wil je voor Nederland betekenen?’” Een diverse organisatie zorgt ook voor vertegenwoordiging van talent van verschillende etniciteiten. Dat talent moet hard knokken om gezien te worden, weet Seighali. “Natuurlijk moet vluchtelingtalent zich enorm inzetten om voor zichzelf uiteindelijk een plek te verwerven in de corporate top van een nieuw land. Ik wil bedrijven oproepen ze die kans te geven, zodat ze gaan schitteren.”

Er ontstaan steeds meer beekjes waaruit de Nederlandse talentvijver wordt aangevuld. In het nawoord van het boek Gamechanger roept Caroline Holtgrefe, directeur van Topvrouwen.nl, op om door te pakken met de trend van genderdiversiteit en de ontwikkelingen te versnellen. “Gelukkig staan alle seinen op groen!” Een mooie uitdaging, voor iedereen. Ook voor jou!

Jelena Linn is corporate psychoanalyst en directeur/eigenaar van adviesbureau Corporate Strengths Development (CSD)