Is de or betrokken bij NOW tegemoetkoming?

De SER krijgt van or-leden de vraag of zij een wettelijk recht hebben wanneer de ondernemer een tegemoetkoming aanvraagt op grond van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. De SER geeft aan wat er mogelijk is.

Is de or betrokken bij NOW tegemoetkoming? © Shutterstock

Tijdelijke overbrugging

De regering heeft 31 maart 2020 de NOW gepubliceerd, de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. Werkgevers die onder andere door de coronacrisis te maken hebben met mimimaal twintig procent omzetverlies, kunnen een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Deze regeling en de toelichting zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Informeren medewerkers

Uit de regeling blijkt dat de werkgever verplicht is de or of de personeelsvertegenwoordiging (pvt) te informeren over de tegemoetkoming. Als er geen or of pvt ingesteld is, informeert de werkgever de medewerkers. Daarmee laat de werkgever zien dat hij zich inspant voor behoud van werkgelegenheid en om de lonen te kunnen doorbetalen. Daarnaast kan de werkgever met zijn medewerkers bespreken welke andere maatregelen nodig zijn om deze periode te overbruggen. 

Informatierecht van de or

In de NOW wordt niet verwezen naar de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Als een bestuurder niet aan zijn informatieplicht voldoet, dan kan de or gebruikmaken van zijn informatierecht. Het informatierecht dat u hier nodig heeft is vastgelegd in artikel 31 WOR. Benoem specifiek welke informatie u van de bestuurder wilt hebben. Vraag bij voorkeur om schriftelijke informatie.

Andere bepalingen

Naast het aanvragen van de NOW kan de werkgever ook op andere manieren inspelen op de coronacrisis. Het hangt af van de maatregel hoe de or wordt betrokken en welke bevoegdheden de or heeft. Zo kunnen aanpassingen in het arbeidsomstandighedenbeleid worden voorgesteld (instemmingsplichtig), maar ook belangrijke financieel-organisatorische veranderingen (adviesplichtig). Onderzoek als or en bestuurder per maatregel hoe medezeggenschap betrokken moet worden en maak daar afspraken over. Dreigt de onderneming failliet te gaan, dan is snel schakelen van or en bestuurder noodzakelijk. Kijk voor meer informatie over faillissement op de SER website.

Vragenservice ondernemingsraden

Als u wilt weten hoe u de wet op de ondernemingsraden (WOR) toepast, of een geschil heeft op het gebied van medezeggenschap, neem dan contact op met de vraagbaak. U kunt uw vraag online stellen of bellen met 070 3 499 561. Als u persoonlijk advies wilt over wat uw situatie, kunt u het beste contact opnemen met een medezeggenschapsopleider/-adviseur. Op de SER-website vind u een overzicht van gecertificeerde opleiders en van gecertificeerde opleidingsbureaus.