Drie masterscripties genomineerd voor de SER-Scriptieprijs 2020

De SER reikt elke twee jaar een prijs uit voor de beste masterscriptie in het wetenschappelijk onderwijs. De scriptie moet gaan over een sociaal-economisch onderwerp of een van de andere werkterreinen van de SER.
Prioriteiten voor een fair Europa: Samen sterker in een onzekere wereld © Ronald van den Heerik / HH

Dit jaar zijn, na een selectie uit ruim 50 inzendingen, drie masterscripties genomineerd:

  • ‘Rekening houden met risico’ van Sam Huberts
  • ‘Platformwerk als fictieve dienstbetrekking‘ van Febe de Jong
  • ‘Gender Quota as Practice’ van Koen Maassen

‘Rekening houden met risico’ van Sam Huberts (Bestuurskunde, Vrije Universiteit Amsterdam)

Deze scriptie is een exploratieve studie waarin wordt onderzocht hoe klassieke sociale risico’s uitpakken voor de heterogene groep zelfstandigen zonder personeel, afsluitend in een beoordeling van relevant overheidsbeleid. Sam Huberts concludeert dat om kwetsbaarheid omtrent klassieke sociale risico’s voor zzp’ers tegen te gaan, het van belang is om de verschillende behandeling van werknemers en zzp’ers af te zwakken. Zo zou keuzevrijheid in ruimere mate gebaseerd kunnen worden op het weerbaarheidsniveau van individuen of groepen, in plaats van op het arbeidsverband waarin zij werken, om rekening te houden met klassieke sociale risico’s.

'Platformwerk als fictieve dienstbetrekking‘ van Febe de Jong (Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Groningen)

De scriptie van Febe de Jong heeft als doel om antwoord te geven op de vraag: ‘Zijn platformwerkers werkzaam in een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding en/of kunnen platformwerkers door middel van een nieuwe fictieve dienstbetrekking binnen de personenkring van de werknemersverzekeringen gebracht worden?’ Daartoe is onder meer uitgezocht wat platformwerk is en welke soorten platformwerk onderscheiden kunnen worden. Ook is bekeken of er platformwerkers zijn die reeds werkzaam zijn in een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding. Een van de conclusies van Febe de Jong is dat het wenselijk is de rechtspositie van platformwerkers te verduidelijken en verbeteren door een fictieve dienstbetrekking voor platformwerkers toe te voegen aan de werknemersverzekeringen.

‘Gender Quota as Practice - Exploring gender quota practices and their power dynamics in a business organisation using the practice approach’ van Koen Maassen (Bedrijfskunde, Radboud Universiteit, Nijmegen)

In zijn scriptie onderzoekt Koen Maassen hoe het komt dat vrouwen wereldwijd aanzienlijk ondervertegenwoordigd zijn in leidinggevende posities en directiefuncties. Dit ondanks initiatieven om het aantal vrouwen in (de top van) organisaties te vergroten. Daarbij worden vrouwenquota, als middel om verandering te brengen in de oververtegenwoordiging van mannen, breed onderzocht. Koen Maassen concludeert onder meer, dat hoe dichter de onderzochte activiteiten ('practices') komen bij het wel of niet benoemen van vrouwen voor bepaalde posities, hoe meer weerstand er lijkt te zijn. Maar ook hoe meer het ingerichte systeem van afspraken en verantwoordelijkheden dit bemoeilijkt. De organisatie en belangrijke actoren (de diversiteitsmanager) ondernemen meer activiteiten die uiteindelijk minder effect hebben op deze benoemingen. Hij schetst het beeld van een bevlogen diversiteitsmanager die volhardend werkt om gender diversiteit te bevorderen en daarin wordt belemmerd. Dan heeft de diversiteitsstrategie van de organisatie veel weg van een ’one man show’.

Prijzen

De winnaar van deze prijs ontvangt 2000 euro. Ook mag de winnaar de openbare raadsvergadering toespreken en een dagje meelopen met de voorzitter van de SER. De overige genomineerden krijgen elk 500 euro.

Jury

De jury bestaat uit:

  • Mariëtte Hamer (voorzitter SER)
  • Han Busker (voorzitter FNV, tevens vicevoorzitter SER)
  • Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW, tevens vicevoorziter SER)

Bekendmaking winnaar SER- Scriptieprijs

De jury beslist begin juni wie de winnaar is van de SER-Scriptieprijs. Dat zal gepubliceerd worden via de SER-website, social media en een nieuwsbericht. In de huidige omstandigheden is het niet mogelijk de naam van de winnaar tijdens een openbare, live raadsvergadering bekend te maken. Op de SER-site is mee informatie te vinden over de SER-Scriptieprijs.


Noot voor de redactie
Nadere informatie bij Marianne den Boef, t 06 86818730; m.den.boef@ser.nl.