Het nieuwe inburgeringsstelsel: Kabinet stemt in met wetsvoorstel

Het kabinet wil het nieuwe inburgeringsstelsel zo snel mogelijk invoeren. Meedoen is heel belangrijk voor een goede inburgering. Vluchtelingen leren de taal en gaan aan het werk. Daarbij staan maatwerk en snelheid centraal.
Vluchtelingen en werk. Onderwijs aan vluchtelingen. © Flip Franssen / HH

Nieuw inburgeringsstelsel

Er komt een nieuw inburgeringsstelsel dat inburgeraars moet ondersteunen om sneller te starten met inburgering en Nederlands te leren. De combinatie van onderwijs en (vrijwilligers)werk zorgt ervoor dat vluchtelingen snel mee kunnen draaien in de Nederlandse samenleving.

Gemeenten krijgen een belangrijke rol

Gemeenten hebben veel contact met inburgeraars. Zij kunnen daarom ook beter maatwerk leveren. Vluchtelingen hebben behoefte aan (financiële) begeleiding en stabiliteit.Vluchtelingen die bijstand ontvangen worden financieel ontzorgd. Gemeenten gaan de de vaste lasten van inburgeraars vanuit die bijstand betalen.

Huidige stelsel voldoet niet

Het huidige inburgeringsstelsel voldoet op een aantal punten niet. Zo kent het verschillende belemmeringen, waardoor inburgeraars er te lang over doen om in te burgeren. Daarnaast worden ze niet gestimuleerd om het hoogst mogelijke taalniveau te behalen. Het bestaande systeem is ook fraudegevoelig bijvoorbeeld het declaratiesysteem bij taallessen. Ook dit probleem wordt opgelost, omdat het leenstelsel voor asielstatushouders, waarin de inburgeraar een lening krijgt en daarvan onder meer taallessen inkoopt, wordt afgeschaft. Straks worden de taallessen voor deze groep door de gemeente betaald.

Het wetsvoorstel wordt nu doorgestuurd aan de Tweede Kamer. Het kabinet hoopt dat het het nieuwe stelsel per 1 juli 2021 in werking kan treden.

Lees verder het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.