Netwerkpro over de grens

Netwerkpro richt zich sinds 2015 op het verbeteren van de professionele positie van vrouwen. Inmiddels begeleidden zij ruim 600 vrouwen naar betaald werk, participatie of opleiding. Nu gaat het initiatief de grens over om 360 vrouwelijke nieuwkomers te ondersteunen, samen met partners in Cyprus, Spanje, Malta, Italië en Griekenland.
© Netwerkpro
Met deze partners start Netwerkpro dit najaar met WINGS: een innovatief en ambitieus project om 360 vrouwelijke nieuwkomers sociaal en economisch zelfstandig te maken. Daarnaast krijgen professionals in het volwassenenonderwijs met het project de middelen aangeboden om hieraan bij te dragen. Iedere partner heeft eigen expertise op het gebied van onderwijs, integratie en empowerment van nieuwkomers.

Met WINGS wordt een platform gecreëerd voor de uitwisseling van goede voorbeelden en het in beeld brengen van activiteiten, met als doel om duurzame impact te bereiken. Het project wordt mogelijk gemaakt door Erasmus+.

Meer over Netwerkpro is te vinden in dit SERmagazine-artikel en op de website van het initiatief.